Pomoc > Zakładka Wykresy

Zakładka Raporty

Uwaga: Funkcjonalność serwisu dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

Część serwisu umożliwiająca użytkownikom na zarządzenie oraz generowanie zaawansowanych raportów miesięcznych i rocznych na podstawie zgromadzonych w systemie danych pomiarowych.

Funkcjonalność

Funkcjonalność aplikacji w zakresie raportów obejmuje:

Okno główne aplikacji dla zakładki Raporty

Okno główne podzielone zostało na 2 części:

Okno mapowe

1Panel poleceń

2Panel zależny od wybranego polecenia

Lista raportów

Lista raportów prezentuje informacje o wszystkich dostępnych w systemie raportach. Pozwala ponadto na pobranie, podgląd, edycję i usunięcie wybranego raportu.

Tworzenie raportu

Poniżej znajduje sie lista kolejnych kroków, które należy wykonać w celu utworzenia raportu:

W efekcie powyższych czynności otworzy się okno pozwalające na edycję i dodanie raportu do listy raportów.

Użytkownik modyfikuje zawartość raportu poprzez wciśnięcie przycisku Zatwierdź zmiany lub Zatwierdź zmiany i kontynuuj

Dodawanie zdjęcia do raportu

Aby dodać zdjęcie do raportu należy:

Raporty miesięczne

Okno mapowe

Okno dialogowe raportu miesięcznego dla wybranego punktu pomiarowego zawiera poniższe zakładki:

Przykład tworzenia raportu miesięcznego

Dodaj raport dla hałasu drogowego
Numer raportu: 1/2011
Okres od: 2010-12-01
Okres do: 2010-12-31
Nr punktu pomiarowego: 2/1/0

Raporty roczne

Okno mapowe

Okno dialogowe raportu rocznego dla wybranego punktu pomiarowego zawiera poniższe zakładki:

Przykład tworzenia raportu rocznego

Dodaj raport roczny
Numer raportu: 2/2011
Rok: 2010
Nr punktu pomiarowego: 2/1/1

Poniżej przedstawiono przykładowy raport

Okno mapowe

Generowanie raportu

Utworzony w bazie danych raport może zostać zapisany na dysku poprzez wciśnięcie na liście przycisku Pobranie raportu

Raport tworzony i zapisywany jest na dysku w formacie Microsoft DOCX. Pliki w tym formacie mogą być otwierane i edytowane w programie Microsoft Office Word 2002, 2003, 2007, 2010.

Uwaga

Aby otworzyć raport w programie Microsoft Office Word 2002 lub 2003 należy zainstalować pakiet zgodności pakietu Microsoft Office 2007 dla formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint (w języku angielskim), a także inne niezbędne aktualizacje pakietu Office. Za pomocą pakietu zgodności dla systemu Office 2007 można otwierać i edytować niektóre elementy, a także zapisywać dokumenty programu Office Word 2007 we wcześniejszych wersjach programu Word.