Pomoc > Zakładka Dane

Zakładka Dane

Część serwisu umożliwiająca użytkownikom podgląd i pobranie zgromadzonych w systemie danych pomiarowych.

Funkcjonalność

Funkcjonalność aplikacji w zakresie danych obejmuje:

Okno główne aplikacji dla zakładki Dane

Okno główne podzielone zostało na 2 części:

Okno mapowe

1Panel z ustawieniami

Zawiera zestaw kontrolek pozwalających na określenie wszystkich niezbędnych parametrów.

2Panel widoku tabeli danych

Prezentuje tabelę z danymi po wciśnięciu przez użytkownika przycisku Wyświetl dane.

Wyświetlenie danych

Poniżej znajduje sie lista kolejnych kroków, które należy wykonać w celu wyświetlenia danych:

Uwagi

Dla wybranego minutowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 24 godzin.
Dla wybranego godzinowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 90 dni.
Dla wybranego dobowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 365 dni.

Przykład

Lista czujników: 2/1/0 Przy Torze 19
Interwał pomiarowy: Minutowy
Od: 2010-12-01 00:00
Do: 2010-12-02 00:00

Pobranie danych

Poniżej znajduje się lista kolejnych kroków, które należy wykonać w celu pobrania danych:

Uwagi

Dla wybranego minutowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 24 godzin.
Dla wybranego godzinowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 90 dni.
Dla wybranego dobowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 365 dni.

Aplikacja pozwala na pobranie danych źródłowych do spakowanego pliku w formacie ZIP. Spakowany plik może być pobrany i zapisany na dysku lokalnym. Dane w pliku archiwum (ZIP) przechowywane są w formacie CSV.