Pomoc > Zakładka Wykresy

Zakładka Wykresy

Część serwisu umożliwiająca użytkownikom generowanie wykresów na podstawie zgromadzonych w systemie danych pomiarowych. Użytkownicy mają możliwość zapisania na dysk danych pomiarowych.

Funkcjonalność

Funkcjonalność aplikacji w zakresie wykresów obejmuje:

Okno główne aplikacji dla zakładki Wykresy

Okno główne podzielone zostało na 3 części:

Okno mapowe

1Panel z ustawieniami

Zawiera zestaw kontrolek pozwalających na określenie wszystkich niezbędnych parametrów wykresu.

2Panel widoku wykresu

Prezentuje wykres utworzony po wciśnięciu przez użytkownika przycisku Utwórz wykres.

3Panel przycisków

Pozwala na pobranie danych, na podstawie których utworzony został wykres Pobierz dane źródłowe.

Tworzenie wykresu

Poniżej znajduje sie lista kolejnych kroków, które należy wykonać w celu utworzenia wykresu:

Uwagi

Dla wybranego minutowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 24 godzin.
Dla wybranego godzinowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 90 dni.
Dla wybranego dobowego interwału pomiarowego przedział czasowy nie może być większy od 365 dni.

Dla temperatury i wilgotności dostępny jest wyłącznie minutowy interwał pomiarowy.

Przykład

Lista czujników: 2/1/0 Przy Torze 19
Rodzaj danych: Hałas
Interwał pomiarowy: Minutowy
Wskaźniki pomiarowe: Poziom hałasu minimalny
Od: 2011-01-11 00:00
Do: 2011-01-12 00:00
Typ wykresu: Wykres liniowy
Styl wykresu: Office2007

Typy wykresów

Okno mapowe Okno mapowe Okno mapowe Okno mapowe

Aplikacja pozwala na tworzenie 4 typów wykresów:

Pobranie danych źródłowych

Aplikacja pozwala na pobranie danych źródłowych dla wykresu. Spakowany plik może być pobrany i zapisany na dysku lokalnym. Dane w pliku archiwum (ZIP) przechowywane są w formacie CSV.

Poniżej znajduje sie lista kolejnych kroków, które należy wykonać w celu pobrania danych źródłowych: