Pomoc > Podstawowe informacje o systemie

Podstawowe informacje o systemie

Podstawowym elementem systemu są stacje rejestrujące dźwięk (hałas), temperaturę i wilgotność. Stacja składa się ze sztywnej płyty odbijającej dźwięk, w której został osadzony mikrofon ¼” wraz z osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. Mikrofon został umieszczony w taki sposób, aby zminimalizować efekt filtru grzebieniowego, a specjalna konstrukcja osłony przeciwwietrznej zmniejsza wpływ kąta padania fali dźwiękowej. Płyta jest umieszczana na większej płaszczyźnie odbijającej dźwięk np. na ścianie budynku.

System zbierania danych o poziomie hałasu został zbudowany w oparciu o system COM 2000. Jego podstawowymi elementami są: