Pomoc > Okno główne aplikacji

Okno główne aplikacji

Okno główne podzielone zostało na 3 części. Użytkownik otrzymuje dostęp do poszczególnych funkcjonalności aplikacji porzez pasek zakładek. W prawym górnym rogu znajduje się odnośnik logowania pozwalający na zalogowanie się do systemu użytkownikom do tego uprawnionym, np. pracownikom Wydziału Środowiska Urzędu Miasta.

Okno główne programu

1 Pasek zakładek

2 Odnośnik logowania

3 Zawartość zależna od wybranej zakładki

Użytkownicy niezalogowani posiadają dostęp wyłącznie do zakładek: Start (strona startowa), Mapa (mapa miasta), Wykresy (wykresy dla hałasu, temperatury, wilgotności oraz proste raporty).