Pomoc > Wstęp

Wstęp

Aplikacja jest portalem internetowym pozwalającym mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Miasta na dostęp do danych gromadzonych w ramach systemu stałego, wielopunktowego monitoringu hałasu na terenie całej aglomeracji. Dostęp do danych realizowany jest wyłącznie z poziomu przeglądarki sieci Web.

Wyniki badań hałasu w ramach systemu monitoringu, zarówno źródłowe, jak i przetworzone w różnym stopniu są dostępne w czasie rzeczywistym.

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania omawianego systemu monitoringu hałasu jest publikacja zbieranych danych pomiarowych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta.