Pomoc > Dostęp do aplikacji

Dostęp do funkcjonalności aplikacji

Dostęp do funkcjonalności aplikacji może odbywać się w 2 trybach:

W trybie nieautoryzowanym, do którego posiada dostęp większość użytkowników (mieszkańców miasta) możliwy jest dostęp do funkcjonalności mapy oraz wykresów. W tym trybie nie jest wymagane logowanie od użytkownika.

W trybie autoryzowanym użytkownik po uprzednim zalogowaniu się do portalu (wymagany użytkownik i hasło) uzyskuje dostęp do przypisanej mu przez administratora systemu funkcjonalności. Ten rodzaj dostępu zarezerwowany jest wyłącznie dla użytkowników odpowiedzialnych za przygotowywanie zaawansowanych raportów, monitorowanie pracy systemu, itp.

Uwagi

Po wciśnięciu odnośnika Zaloguj użytkownik przekierowany jest poprzez szyfrowane połączenie HTTPS na stronę logowania.

Możliwość logowania do portalu posiadają wyłącznie pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta.